Teknik Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan

Iklan
Puasa Ramadhan adalah puasa yang telah ditentukan waktunya yaitu selama bulan Ramadhan. Jumlah hari pada bulan Ramadhan ada yang 29 hari dan ada yang 30 hari. Puasa bulan Ramadhan ini disyariatkan pada tahun kedua hijriyah. Untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu : 
1. Dengan cara ru’yah. Ru’yah (ru’yatul hilal), yaitu melihat bulan bulan tsabit tanggal 1 Ramadhan dengan mata kepala. Begitu juga dalam menentukan akhir bulan Ramadhan, yaitu dengan melihat bulan tsabit pada tanggal satu Syawal. “Karena itu, barang siapa di antara kamu menyaksikan awal Ramadhan, maka haruslah ia berpuasa pada bulan itu.” (QS. Al-Baqarah : 185). Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ia berkata : Telah datang seorang laki-laki Badui kepada Nabi SAW, lalu ia berkata : “Sesungguhnya saya telah melihat hilal (bulan pertama Ramadhan)”. Kemudian beliau bertanya : “Apakah engkau bersaksi tiada tuhan selain Allah?” Ia menjawab : “Ya”. Lalu Beliau bertanya lagi : “Apakah engkau bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah?” Ia menjawab : “Ya”. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada Bilal : “Hai, Bilal. Serukanlah (beritahukanlah) kepada orang banyak agar esok hari mereka berpuasa”. (HR. Lima Ahli Hadits, kecuali Ahmad). 
2. Dengan cara hisab Cara ini dilakukan dengan jalan menggunakan perhitungan menurut ilmu falaq atau ilmu astronomi (ilmu perbintangan). “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (QS. Yunus : 5) 
3. Dengan cara istikmal Yang dimaksud dengan istikmal adalah menyempurnakan bilangan hari bulan Sya’ban menjadi 30 hari dan menyempurnakan bilangan hari bulan Ramadhan menjadi 30 hari. Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi SAW bersabda : “Berpuasalah kamu sekalian karena kamu melihat bulan dan berbukalah (berhari raya) kamu sekalian karena kamu melihat bulan. Jika kamu sekalian tidak melihat bulan maka sempurnakanlah bilangan hari dari bulan Sya’ban tersebut menjadi 30 hari.” (HR. Al-Bukhori dan Muslim). 
Advertisements
Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *